“กรมการข้าว” ร่วมทำความดี จัดกิจกรรมมอบสิ่งของแก่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ


    ร่วมทำความดี จัดกิจกรรมมอบสิ่งของแก่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ

    วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว และนางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมการข้าว ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนเป็นค่าอาหารจำนวน 11,000 บาท และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นแก่ผู้พิการในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี ภายใต้กิจกรรมจิตอาสา 1 กระทรวง 1 การให้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นในยุด New Normal เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2564 โดยมีนางสาวพิมพ์รภัช ทิพย์ชวานนท์ ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ เป็นผู้รับมอบ ณ มูลนิธิฯ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี