Display # 
Title Author Hits
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา Written by ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา 8
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรื่องประกวดราคาจ้างจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) Written by ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา 13
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ Written by ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา 12
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Written by ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา 41
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรถทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Written by ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา 46
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Written by ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา 77
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องหยอดเมล็ดข้าวแห้งติดรถไถเดินตาม เครื่องหยอดข้าวแห้งติดรถแทรกเตอร์ เครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ Written by ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา 90
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องหยอดเมล็ดข้าวแห้งติดรถไถเดินตาม เครื่องหยอดข้าวแห้งติดรถแทรกเตอร์ เครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คร้ังที่ ๒ Written by ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา 87
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องหยอดเมล็ดข้าวแห้งติดรถไถเดินตาม เครื่องหยอดข้าวแห้งติดรถแทรกเตอร์ เครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา 90
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา เรื่อง การขายทอดตลาด Written by ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา 190