Display # 
Title Author Hits
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ Written by ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา 3
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Written by ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา 34
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรถทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Written by ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา 38
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Written by ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา 70
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องหยอดเมล็ดข้าวแห้งติดรถไถเดินตาม เครื่องหยอดข้าวแห้งติดรถแทรกเตอร์ เครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ Written by ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา 77
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องหยอดเมล็ดข้าวแห้งติดรถไถเดินตาม เครื่องหยอดข้าวแห้งติดรถแทรกเตอร์ เครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คร้ังที่ ๒ Written by ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา 75
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องหยอดเมล็ดข้าวแห้งติดรถไถเดินตาม เครื่องหยอดข้าวแห้งติดรถแทรกเตอร์ เครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา 82
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา เรื่อง การขายทอดตลาด Written by ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา 159
ประกาศสอบราคา Written by ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา 660