วิสัยทัศน์และพัธกิจ

วิสัยทัศน์ 

 

วิจัยและพัฒนาข้าว ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง ประสิทธิภาพการผลิตเข้มแข็ง

ชาวนามั่งคั่ง มั่นคงและยั่งยืน

“เป็นเลิศวิชาการด้านข้าว แหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์มาตรฐาน เป็นที่พึ่งพาของชาวนา”

“เป็นองค์กรด้านการวิจัยและพัฒนาข้าว ให้บริการชาวนาอย่างมีประสิทธิภาพ

สู่ความเข้มแข็งและยั่งยืนในการผลิตข้าว”

 

 

 

 

evden eve nakliyatdepolamaistanbul evden eve nakliyatevden eve nakliyatnakliyeistanbul evden eve nakliyatevden eve nakliyatnakliyatdepolama