ประชุมคณะกรรมการวิจัยกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนล่าง

             62962

           

        ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา จัดประชุมคณะกรรมการวิจัยกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนล่าง ครั้งที่ 4 /2563 วันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา   มีนายวีระศักดิ์   หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี เป็นประธาน นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา ได้กล่าวต้อนรับ และมีนักวิชาการเกษตรกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนล่าง นำเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณ ปี 2565

evden eve nakliyatdepolamaistanbul evden eve nakliyatevden eve nakliyatnakliyeistanbul evden eve nakliyatevden eve nakliyatnakliyatdepolama