โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ

 

60411

 

                    วันที่ 23 กรกฎคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา มอบหมายให้นางกัญญาวีร์ ถิ่นแสนดี และคณะดำเนินการจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 เพื่อให้บริการความรู้วิชาการเกษตรและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรไปสู่เกษตรกร รวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาและสร้างแรงดึงดูดใจ กระตุ้นให้เกษตรกรเกิดการตื่นตัวและยอมรับนวัตกรรมในการพัฒนาอาชีพให้มีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จ ณ หอประชุมโรงเรียนนำทะเมนไชยพิทยาคม อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา โดยมี นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดนิทรรศการ

 

evden eve nakliyatdepolamaistanbul evden eve nakliyatevden eve nakliyatnakliyeistanbul evden eve nakliyatevden eve nakliyatnakliyatdepolama