ดำเนินการสำรวจแปลงพยากรณ์เฝ้าระวังเพื่อเตือนภัยและป้องกันศัตรูข้าว

60380603816038260383

ด้วยศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา ได้ดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังเพื่อเตือนภัยและป้องกันศัตรูข้าว ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 เนื่องจากการดำเนินการสำรวจแปลงพยากรณ์เฝ้าระวังเพื่อเตือนภัยและป้องกันศัตรูข้าว พบเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในข้าวระยะกล้าและระยะข้าวแตกกอ พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ณ บ้านบุสนวนใน หมู่ 1 ตำบลตาจั่น อำเภอคง, บ้านโนนสำราญ หมู่ 4 ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา และบ้านโคกหัวช้าง หมู่ 10 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง, บ้านเกตุใต้ หมู่ 8 ตำบลบ้านตะโก อำเภอห้วยราช, บ้านตลาด  หมู่ 8 ตำบลนิคม อำเภอสตึก, บ้านส้มกบ ตำบลมะเฟือง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 

เพื่อเป็นการเฝ้าระวังเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยมีการระบาดเป็นประจำ หรือแปลงที่ปลูกข้าวหนาแน่น ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศเตือนเกษตรกรให้เฝ้าระวังเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ในพื้นที่และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเฝ้าระวังและปฏิบัติตามวิธีการในเอกสารแนบ

 

evden eve nakliyatdepolamaistanbul evden eve nakliyatevden eve nakliyatnakliyeistanbul evden eve nakliyatevden eve nakliyatnakliyatdepolama