เข้าร่วมติดตามผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริม เกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๓

23072563

                วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์ วิจัยข้าวนครราชสีมา มอบหมายให้ นายเพียด พุดทอง เจ้าพนักงานการ เกษตรชำนาญงาน เข้าร่วมติดตามผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริม เกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๓ กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพ การผลิต เมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนครั้งที่ ๖ ได้รับเกียรติจาก นายวีระศักดิ์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุขี ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

evden eve nakliyatdepolamaistanbul evden eve nakliyatevden eve nakliyatnakliyeistanbul evden eve nakliyatevden eve nakliyatnakliyatdepolama