จัดประชุมหน่วยงานภาคี

 

59464

               วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นายเพียด พุดทอง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา ได้รับมอบหมาย  จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ปี 2563 ได้รับเกียรติจาก นายสมหมาย  เลิศนา  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ได้แก่  ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา   ผู้จัดการโรงสีโป๋ยพืชผล  ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สาขาพิมาย จำกัด  ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด ประธานและคณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ทั้งหมด 86 ศูนย์   ณ  ห้องประชุมชั้น 3  สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

evden eve nakliyatdepolamaistanbul evden eve nakliyatevden eve nakliyatnakliyeistanbul evden eve nakliyatevden eve nakliyatnakliyatdepolama