วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา

 

55210

        วันที่  ๒ มิถุนายน  ๒๕๖๓ นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา นายเพียด พุดทอง เจ้าพนักงานเกษตรชำนาญงาน ประชุมประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัดจำนวน ๘๖ ราย ในวาระเร่งด่วน เพื่อรับฟังข้อมูล และวิเคราะห์การสนับสนุนโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ศูนย์ข้าวชุมชน (ภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้านต่างๆ ตามแผนงาน  ๓.๑  แผนงานหรือโครงการลงทุนและกิจกรรมการพัฒนาที่สามารถพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ) ณ ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

evden eve nakliyatdepolamaistanbul evden eve nakliyatevden eve nakliyatnakliyeistanbul evden eve nakliyatevden eve nakliyatnakliyatdepolama