จากโครงการ “สายใยนมไทย-เดนมาร์ค ส่งกำลังใจสู้ภัยโควิด-๑๙”

52888

          วันที่ ๘  พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา เป็นตัวแทนจากกรมการข้าว ได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์นม จากโครงการ “สายใยนมไทย-เดนมาร์ค ส่งกำลังใจสู้ภัยโควิด-๑๙” ให้แก่ ที่ว่าการอำเภอพิมาย และ สาธารณสุขอำเภอพิมาย เพื่อนำไปมอบเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต่อสู้และรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ รวมทั้งเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยมีนางสาวลักขณา สีหะมาตร ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง และ ดร.คมกริช ฤทธิ์บุรี สาธารณสุขอำเภอพิมาย เป็นผู้รับมอบ  

 

evden eve nakliyatdepolamaistanbul evden eve nakliyatevden eve nakliyatnakliyeistanbul evden eve nakliyatevden eve nakliyatnakliyatdepolama