ร่วมประชุมคณะทำงานฝ่ายวิชาการและเอกสารของการสัมมนาวิชาการข้าวและธัชพืชเมืองหนาว

 

41488

 

           วันที่ 14-15 มกราคม 2563 นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา และนางสาวปริชาติ คงสุวรรณ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานฝ่ายวิชาการและเอกสารของการสัมมนาวิชาการข้าวและธัชพืชเมืองหนาว กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2563 ที่ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมีนายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุม และร่วมพิจารณาผลงานวิชาการ ซึ่งมีผู้ส่งผลงานภาคบรรยายจำนวน 18 เรื่อง ภาคโปสเตอร์จำนวน 20 เรื่อง

evden eve nakliyatdepolamaistanbul evden eve nakliyatevden eve nakliyatnakliyeistanbul evden eve nakliyatevden eve nakliyatnakliyatdepolama