โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี ๒๕๖๐ (๑ ล้านไร่)

 

224389

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ นายนิพนธ์  บุญมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมาพร้อมด้วยนายเพียด พุดทอง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ออกติดตามงานโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์  ปี ๒๕๖๐ ( ๑ ล้านไร่)  โดยให้คำแนะนำตอบข้อซักถามพร้อมทั้งพูดคุยถึงปัญหาแนวทางการแก้ไขปัญหาของโครงการที่เกิดขึ้น  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการ  ณ  อำเภอลำปลายมาศ อำเภอโนนดินแดง และอำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

evden eve nakliyatdepolamaistanbul evden eve nakliyatevden eve nakliyatnakliyeistanbul evden eve nakliyatevden eve nakliyatnakliyatdepolama