ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมาจัดประชุมหน่วยงานภาคี

 

 

25141

 

             เมื่อวันที่  ๑๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๒ เวลา  ๑๐.๐๐ น. นายนวนิตย์ พลเคน เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน ในการประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำจังหวัด ครั้งที่ ๒ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี ๒๕๖๒ ดำเนินการโดยศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา โดยมี ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ และส่วนราชการในพื้นที่ เดินทางมาร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุมโรงแรมสกายวิวรีสอร์ทบุรีรัมย์ ผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย หน่วยงานภาคีเครือข่าย และผู้นำ กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๒๓๙ คน ร่วมประชุมด้วยความพร้อมเพรียงกัน เพื่อชี้แจงโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๒แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานระดับจังหวัด สร้างเครือข่ายการผลิตและการตลาดข้าวระดับชุมชน ติดตามผลการดำเนินงานโครงการของหน่วยงานภาคีเครือข่าย ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ปัญหา

evden eve nakliyatdepolamaistanbul evden eve nakliyatevden eve nakliyatnakliyeistanbul evden eve nakliyatevden eve nakliyatnakliyatdepolama