เชื่อมโยงตลาดกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่และกลุ่มอินทรีย์

1332

 

    วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา และ ทีมงาน ต้อนรับการติดตามงาน เชื่อมโยงตลาดกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่และกลุ่มอินทรีย์ ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางสาวชุติมา บุณยประภัศร)ในกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และGAP ครบวงจร ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านสี่เหลี่ยมเจริญ ต.แสลงพันธุ์ จำนวนผู้เข้าร่วม ๗๐ ราย , กลุ่มนาแปลงใหญ่โคกกลาง ต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จำนวนผู้เข้าร่วม  ๑๐๐ ราย และกลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านจอม ต.สองชั้น อ.กระสัง จำนวนผู้เข้าร่วม ๑๒๐ รายจังหวัดบุรีรัมย์และติดตามงานโครงการศึกษา สภาวะ เศรษฐกิจ สังคม สภาพการผลิตข้าวของชาวนา ฯ ติดตามงานกิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพข้าวGAP

evden eve nakliyatdepolamaistanbul evden eve nakliyatevden eve nakliyatnakliyeistanbul evden eve nakliyatevden eve nakliyatnakliyatdepolama