จัดนิทรรศการงานวันดินโลก ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

1258

       เมื่อวันพุธที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561 นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา ได้มอบหมายให้ นางสาวดวงใจ สุริยาอรุณโรจน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนายธนา เสตะพยัคฆ์ นักวิชาการเกษตร และคณะ ได้ร่วมจัดนิทรรศการงานวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561 “น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน คืนชีวิตให้แก่ดิน คืนความสุขให้แก่เรา” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สดุดีพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ถึงวิสัยทัศน์ และพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานถวายสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และกล่าวเปิดกิจกรรมเนื่องในงานวันดินโลก ปี 2561 (World Soil Day 2018) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกร นักเรียนนักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

evden eve nakliyatdepolamaistanbul evden eve nakliyatevden eve nakliyatnakliyeistanbul evden eve nakliyatevden eve nakliyatnakliyatdepolama