ร่วมจัดนิทรรศการโครงการเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย

1266                       

 

        วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายนิพนธ์ บุญมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา มอบหมายให้นางกัญญาวีร์   เปลี่ยนพิจิตร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะร่วมจัดนิทรรศการโครงการเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พิธีเกี่ยวกับวันพ่อ ประจำปี ๒๕๖๐โดยมี นายนวนิตย์ พลเคน เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน  เพื่อเทิดพระเกียรติ  และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ตลอดจนส่งเสริมให้เกษตรกรเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าว โดยการทำนาหว่านช่วงเดือนสิงหาคมและเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี ณ แปลงประณีต  หมู่ที่ ๙ ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ มีเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๓๐๐ คน

evden eve nakliyatdepolamaistanbul evden eve nakliyatevden eve nakliyatnakliyeistanbul evden eve nakliyatevden eve nakliyatnakliyatdepolama