ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ และการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

36149

 

 

                     วันที่ ๑๐ กันยายน เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ และการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ โดยมี นายนวนิตย์ พลเคน เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน พร้อมด้วยส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอ ทั้ง ๒๓ อำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมด้วยความพร้อมเพรียงกัน พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ และร่วมวางแนวทางในการดำเนินงานโครงการปลูกพืชหลังนาสร้างรายได้ให้เกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ต่อไป

evden eve nakliyatdepolamaistanbul evden eve nakliyatevden eve nakliyatnakliyeistanbul evden eve nakliyatevden eve nakliyatnakliyatdepolama