โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี ๒๕๖๑

 

30591

 

           เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา มอบหมายให้นายพิษณุ หินตั้ง นักวิชาการการเกษตรปฏิบัติการ นายธนธัช ตะสันเทียะ เจ้าหน้าที่การเกษตร และ นายดนัย บุญแต่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการนำนักเรียน/นักศึกษาดูงานในแปลงเรียนรู้ด้านข้าว ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี ๒๕๖๑ ของจังหวัดบุรีรัมย์ ณ ศพก.อำเภอสตึก ต.ชุมแสง อ.สตึก จังหวัดบุรีรัมย์

evden eve nakliyatdepolamaistanbul evden eve nakliyatevden eve nakliyatnakliyeistanbul evden eve nakliyatevden eve nakliyatnakliyatdepolama