งานวันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๑

29242

 

    เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา และนายเพียด พุดทอง เจ้าพนักงานเกษตรชำนาญงาน และคณะ ร่วมจัดงานวันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี ๒๕๖๑ โดยมี นายนพรัตน์ พงศ์กิตติโชติ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ บ้านสระแร่ ตำบลหนองกระทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยในงานมีการจัดนิทรรศการต่างๆ เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมงาน  มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว แสดงผลิตภัณฑ์จากข้าว โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมงานจำนวน ๔๐๐ คน

evden eve nakliyatdepolamaistanbul evden eve nakliyatevden eve nakliyatnakliyeistanbul evden eve nakliyatevden eve nakliyatnakliyatdepolama