ร่วมประชุมพร้อมรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ

         

28243

 

 

              เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายอรชุณร์  สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา พร้อมด้วย นายเพียด  พุดทอง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมพร้อมรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ประกอบด้วย โครงการบูรณาการ โครงการตามนโยบายของรัฐบาล โครงการของกระทรวง และโครงการไทยนิยม ยั่งยืน พร้อมรับฟังแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความรวดเร็ว และถูกต้องในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ ๑๔ นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบที่ ๒ ณ ห้องประชุมนารายณ์บรรทมสินธุ์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

evden eve nakliyatdepolamaistanbul evden eve nakliyatevden eve nakliyatnakliyeistanbul evden eve nakliyatevden eve nakliyatnakliyatdepolama