ร่วมจัดนิทรรศการ “วันรณรงค์ไถกลบตอซังข้าว”

200225612

 

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา พร้อมด้วย นางกัญญาวีร์ เปลี่ยนพิจิตร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายเพียด พุดทอง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมคณะ ร่วมจัดนิทรรศการ “วันรณรงค์ไถกลบตอซังข้าว” โครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล ปี ๒๕๖๑ โดยมี นายสาวิตร เจียมจิระพร นายอำเภอปะคำ พร้อมส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ส่วนราชการในพื้นที่ ดำเนินกิจกรรมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรเห็นความสำคัญของการปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุ ธาตุอาหารพืชและจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ลงในดิน ลดต้นทุนการใส่ปุ๋ย และทำให้ผลผลิตมีคุณภาพ ณ บ้านหนองเสม็ด หมู่7 ต.ไทยเจริญ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ จำนวน ๒๑๓ ราย

evden eve nakliyatdepolamaistanbul evden eve nakliyatevden eve nakliyatnakliyeistanbul evden eve nakliyatevden eve nakliyatnakliyatdepolama