เข้าร่วมประชุมชี้แจง การขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ระดับจังหวัด (Chief fo Operation)

21022561

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา พร้อมด้วย นายเพียด พุดทอง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมชี้แจง การขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ระดับจังหวัด (Chief  fo    Operation) โดยมี นายนวนิตย์  พลเคน เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน ในการประชุม พร้อมด้วยส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อรับฟังแนวทางการปฏิบัติงานตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

 

evden eve nakliyatdepolamaistanbul evden eve nakliyatevden eve nakliyatnakliyeistanbul evden eve nakliyatevden eve nakliyatnakliyatdepolama