ร่วมจัดเวทีชุมชน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชน ปี ๒๕๖๑

 

 

20022561

 

 

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา พร้อมด้วย นายเพียด พุดทอง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะร่วมจัดเวทีชุมชน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชน ปี ๒๕๖๑ วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแก่กลุ่มเกษตรกรให้เข้ารับรู้ความเป็นมาของกิจกรรมดังกล่าวหลักการและวัตถุประสงค์ของโครงการ ณ ศาลาชุมชนบ้านคลองหิน หมู่ ๙ ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ เกษตรกรจำนวน ๑๐๐ ราย

evden eve nakliyatdepolamaistanbul evden eve nakliyatevden eve nakliyatnakliyeistanbul evden eve nakliyatevden eve nakliyatnakliyatdepolama