ร่วมจัดนิทรรศการ " วันรณรงค์ไถกลบตอซังข้าว "

 

7830

 

 

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา มอบหมายให้ นายอิสระพงศ์ บุตรจันทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมคณะ ร่วมจัดนิทรรศการ “วันรณรงค์ไถกลบตอซังข้าว” โครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล ปี ๒๕๖๑ โดยมี นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน นายเกรียงไกร กิริวรรณา นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ส่วนราชการในพื้นที่ ดำเนินกิจกรรมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรเห็นความสำคัญของการปรับปรุงบำรุงดิน และสามารถเพิ่มผลผลิตจาก 200 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 550 กิโลกรัมต่อไร่ โดยไม่ต้องใส่ปุ๋ยเคมีแต่อย่างใด      ณ บ้านโคกระกา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

evden eve nakliyatdepolamaistanbul evden eve nakliyatevden eve nakliyatnakliyeistanbul evden eve nakliyatevden eve nakliyatnakliyatdepolama