ประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชน ระดับจังหวัด ปี ๒๕๖๔ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

           

 

11022564

 

               เมื่อวันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายสมหมาย เลิศนา เป็นประธาน การประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชน ระดับจังหวัด ปี ๒๕๖๔ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยนายเพียด พุดทอง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เป็นผู้ดำเนินการจัดงาน และมีประธานศูนย์ข้าวชุมชนเข้าร่วมประชุม จำนวน ๙๐ ราย ณ ห้องประชุม สำนักงานสหกรณ์การเกษตรพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยปฏิบัติตามมาตรการ Social Distancing เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ โควิด-๑๙

evden eve nakliyatdepolamaistanbul evden eve nakliyatevden eve nakliyatnakliyeistanbul evden eve nakliyatevden eve nakliyatnakliyatdepolama