ร่วมต้อนรับ คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตเกษตรกรรม

 

 

29112563

 

       วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 นายสมหมาย เลิศนาผู้ อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา นายเพียด พุดทอง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมต้อนรับ คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร ติดตามการรับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาของโรงสี และสหกรณ์การเกษตร พร้อมทั้งรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะการผลิตข้าว คุณภาพข้าว และราคาข้าวเปลือก ณ สหกรณ์การเกษตรพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา


 

 

evden eve nakliyatdepolamaistanbul evden eve nakliyatevden eve nakliyatnakliyeistanbul evden eve nakliyatevden eve nakliyatnakliyatdepolama