Display # 
Title Author Hits
ประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชน ระดับจังหวัด ปี ๒๕๖๔ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ Written by ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา 18
ร่วมต้อนรับ คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตเกษตรกรรม Written by ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา 38
ได้จัดประชุมทำบันทึกข้อตกลงซื้อขายข้าว (MOU) ปีการผลิต 2563/64 กิจกรรมเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ Written by ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา 56
ประชุมคณะกรรมการวิจัยกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนล่าง Written by ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา 55
ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ Written by ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา 57
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ Written by ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา 72
ดำเนินการสำรวจแปลงพยากรณ์เฝ้าระวังเพื่อเตือนภัยและป้องกันศัตรูข้าว Written by ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา 68
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน Written by ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา 73
เข้าร่วมติดตามผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริม เกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๓ Written by ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา 83
การประกวดข้าวเพื่อรองรับและส่งเสริมการส่งออกของตลาดข้าวโลก ประจำปี 2563 Written by ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา 78

İstanbul evden eve nakliyat Ofis taşıma İstanbul evden eve nakliyat İstanbul evden eve nakliyat depolama ofis taşıma şişli ofis taşıma kadikoy ofis taşıma