งานในพื้นที่

- โครงการ การใช้เครื่องจักรกลในการปลูกข้าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา ( อ่านต่อ )

         - แผ่นพับการหยอดข้าวแห้งหน้า 1 

         - แผ่นพับการหยอดข้าวแห้งหน้า 2 

evden eve nakliyatdepolamaistanbul evden eve nakliyatevden eve nakliyatnakliyeistanbul evden eve nakliyatevden eve nakliyatnakliyatdepolama